not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, översikt
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 40x
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 100x
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 200x
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflammation, översikt
   
sivusto123
Främmandekropps-granulomatös inflammation, 40x
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflammation, 200x A
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflamation, 200x B
   
sivusto123
Imusolmuke
   
sivusto123
Iho
   

Lymfknuta, granulomatös inflammation

Stor förstoring av granulomatös inflammation i lymfknuta. Pilspetsarna pekar på epiteloidceller, som blivit ljustfärgande och som har långsmala kärnor. I mitten ses en Langerhans jättecell (pil) med de många kärnorna ordnade i en prydlig ring längs cellens utkant.
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback