not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Allmän patologi polku Inflammation polku Epiteloidceller och jätteceller polku Lymfknuta, granulomatös inflammation, översikt
bild

sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, översikt
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 40x
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 100x
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 200x
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflammation, översikt
   
sivusto123
Främmandekropps-granulomatös inflammation, 40x
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflammation, 200x A
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflamation, 200x B
   
sivusto123
Imusolmuke
   
sivusto123
Iho
   

Lymfknuta, granulomatös inflammation

Lymfknuta med granulomatös inflammation. Stora nekrotiska områden ses (* = ostig nekros). De omges av granulomatös vävnad (pilar) med Langerhans jätteceller (pilspetsar). För att säkerställa diagnosen tuberkulos krävs färgning med Ziehl-Neelsens eller Rhoamin-Auramin metoderna. Då blir nämligen de syratåliga stavarna synliga.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback