not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Allmän patologi / Inflammation / Epiteloidceller och jätteceller / Främmandekropps-granulomatös inflammation, 40x
bild

Lymfknuta, granulomatös inflammation, översikt
   
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 40x
   
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 100x
   
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 200x
   
Främmandekropps granulomatös inflammation, översikt
   
Främmandekropps-granulomatös inflammation, 40x
   
Främmandekropps granulomatös inflammation, 200x A
   
Främmandekropps granulomatös inflamation, 200x B
   
Imusolmuke
   
Iho
   

Främmandekropps granulomatös inflammation

Snitt från huden. Epidermis är normal. I underhuden förekommer fibros, granulom (*) och många jätteceller av främmandekropps-typ. I bindväven ses kroniska inflammationshärdar.
40x, H&E.