not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Allmän patologi polku Inflammation polku Epiteloidceller och jätteceller polku Främmandekropps-granulomatös inflammation, 40x
bild

sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, översikt
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 40x
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 100x
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 200x
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflammation, översikt
   
sivusto123
Främmandekropps-granulomatös inflammation, 40x
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflammation, 200x A
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflamation, 200x B
   
sivusto123
Imusolmuke
   
sivusto123
Iho
   

Främmandekropps granulomatös inflammation

Snitt från huden. Epidermis är normal. I underhuden förekommer fibros, granulom (*) och många jätteceller av främmandekropps-typ. I bindväven ses kroniska inflammationshärdar.
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback