not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Allmän patologi / Inflammation / Epiteloidceller och jätteceller / Lymfknuta, granulomatös inflammation, 40x
bild

Lymfknuta, granulomatös inflammation, översikt
   
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 40x
   
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 100x
   
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 200x
   
Främmandekropps granulomatös inflammation, översikt
   
Främmandekropps-granulomatös inflammation, 40x
   
Främmandekropps granulomatös inflammation, 200x A
   
Främmandekropps granulomatös inflamation, 200x B
   
Imusolmuke
   
Iho
   

Lymfknuta, granulomatös inflammation

Lymfknuta med granulomatös inflammation och stora nekrotiska områden. I kanten av  dessa områden och inom de mindre granulomatösa områdena (* ) förekommer rikligt med epiteloidceller, som färgats ljust och som har långsmal kärna. Dessutom ser man många Langerhans jätteceller (pilar), med kärnorna i prydlig ring längs cellens kant.
40x, H&E.