not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, översikt
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 40x
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 100x
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 200x
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflammation, översikt
   
sivusto123
Främmandekropps-granulomatös inflammation, 40x
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflammation, 200x A
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflamation, 200x B
   
sivusto123
Imusolmuke
   
sivusto123
Iho
   

Lymfknuta, granulomatös inflammation

Lymfknuta med granulomatös inflammation och stora nekrotiska områden. I kanten av  dessa områden och inom de mindre granulomatösa områdena (* ) förekommer rikligt med epiteloidceller, som färgats ljust och som har långsmal kärna. Dessutom ser man många Langerhans jätteceller (pilar), med kärnorna i prydlig ring längs cellens kant.
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback