not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Tuberkulos (mjälte), översikt
   
sivusto123
Tuberkulos (mjälte), 40x
   
sivusto123
Tuberkulos (mjälte), 100x
   
sivusto123
Perna
   

Tuberkulos (mjälte)

Mjälte med runda granulom som bildats av epiteloidceller och jätteceller (pilar). Granulomen omges av inflammatorisk vävnad rik på lymfocyter. 100x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback