not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Kronisk inflammation (magsäck)
   
Kronisk inflammation (magsäck), 40x
   
Kronisk inflammation (magsäck), 100x
   
Magsår
   
Mahalaukku
   

Kronisk inflammation (magsäck)

Snitt från magsäck med magsår (ulcus ventriculi). Epitelet i sårets kanter försöker täcka såret.
I sårets botten ser man en homogen fibrinmassa, som färgats ljusröd samt neutrofila granulocyter. Under detta ser man granulomatös inflammatorisk vävnad.
(se även granulationsvävnad).
40x, H&E.