fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Magsår, översikt
   
sivusto123
Magsår, 40x A
   
sivusto123
Magsår, 40x, B
   
sivusto123
Magsår, 100x
   
sivusto123
Magsår, 200x
   
sivusto123
Kronisk inflammation (magsäck)
   
sivusto123
Mahalaukku
   

Magsår, ulkustauti, mahahaava, gastric ulcer

Magsår är ofta långvariga. De kan vara hela livet, med mellanliggande lugnare perioder.
Tyvärr  förekommer ofta recidiv dvs. peptiska sår återkommer efter en tid.
Man delar in magsårssjukdomarna i:
1. sår i magsäcken = ulcus ventriculi
2. sår i tolvfingertarmen = ulcus duodeni

Ulcus ventriculi förekommer vanligen i curvatura minor.
Ulcus duodeni förekommer vanligen i första delen av tovfingertarmen, bulbus duodeni.
Mag- eller tarmsåret är oftast under 3 cm i diameter. Ibland förekommer större sår, vilket dock inte innebär cancerrisk.

I magsäckens eller tolvfingertarmens vägg ser man ett tydligt sår. Väggen är förtjockad just på detta ställe och ärrvävnad förekommer. Såret har skarpa kanter och når långt in i mag- eller tarmväggen. Längst ner i botten är såret slätt och där ser man både öppna och slutna blodkärl. Magsårets kanter är ganska tjocka och syns på utsidan av såret. Såret kan vara så djupt att det når genom hela magsäckens eller tunntarmens vägg ända ut till bukhålan.

 
 
Accessibility Feedback