not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Kronisk inflammation (magsäck)
   
sivusto123
Kronisk inflammation (magsäck), 40x
   
sivusto123
Kronisk inflammation (magsäck), 100x
   
sivusto123
Magsår
   
sivusto123
Mahalaukku
   

Kronisk inflammation (magsäck)

Snitt från magsäckens slemhinna med magsår (ulcus ventriculi). I botten av såret ser man en homogen fibrinmassa (stjärna) och neutrofila granulocyter. Under detta syns granulationsvävnad med stora mängder blodfyllda kapillärer (pilar), fibroblaster, eosinofila granulocyter och dessutom lymfocyter och plasmaceller. (se även Granulomatös inflammation).
100x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback