en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Kronisk inflammation (magsäck)
   
Kronisk inflammation (magsäck), 40x
   
Kronisk inflammation (magsäck), 100x
   
Magsår
   
Mahalaukku
   

Kronisk inflammation (magsäck)

Snitt från magsäckens slemhinna. Pilen visar ett magsår (ulcus ventriculi). Epitelet vid sårkanterna försöker täcka såret. I sårets botten ser man en homogen fibrinös massa, som färgats ljusröd (pilspetsar). Under detta ser man granulationsvävnad (stjärna).
(se även Granulationsvävnad).
H&E.