not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Allmän patologi / Inflammation / Epiteloidceller och jätteceller / Lymfknuta, granulomatös inflammation, 100x
bild

Lymfknuta, granulomatös inflammation, översikt
   
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 40x
   
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 100x
   
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 200x
   
Främmandekropps granulomatös inflammation, översikt
   
Främmandekropps-granulomatös inflammation, 40x
   
Främmandekropps granulomatös inflammation, 200x A
   
Främmandekropps granulomatös inflamation, 200x B
   
Imusolmuke
   
Iho
   

Lymfknuta, granulomatös inflammation

Lymfknuta med liten granulomatös inflammation (stjärna). Rikligt med ljustfärgande epiteloidceller förekommer. De har långsmal kärna. Pilen visar en Langerhans jättecell med kärnorna ordnade i en prydlig ring längs cellens utkant.
100x, H&E.