not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Allmän patologi / Inflammation / Epiteloidceller och jätteceller / Lymfknuta, granulomatös inflammation, översikt
bild

Lymfknuta, granulomatös inflammation, översikt
   
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 40x
   
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 100x
   
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 200x
   
Främmandekropps granulomatös inflammation, översikt
   
Främmandekropps-granulomatös inflammation, 40x
   
Främmandekropps granulomatös inflammation, 200x A
   
Främmandekropps granulomatös inflamation, 200x B
   
Imusolmuke
   
Iho
   

Lymfknuta, granulomatös inflammation

Lymfknuta med granulomatös inflammation. Stora nekrotiska områden ses (* = ostig nekros). De omges av granulomatös vävnad (pilar) med Langerhans jätteceller (pilspetsar). För att säkerställa diagnosen tuberkulos krävs färgning med Ziehl-Neelsens eller Rhoamin-Auramin metoderna. Då blir nämligen de syratåliga stavarna synliga.
H&E.