en fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Allmän patologi / Inflammation / Epiteloidceller och jätteceller
klass 1

Lymfknuta, granulomatös inflammation, översikt
   
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 40x
   
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 100x
   
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 200x
   
Främmandekropps granulomatös inflammation, översikt
   
Främmandekropps-granulomatös inflammation, 40x
   
Främmandekropps granulomatös inflammation, 200x A
   
Främmandekropps granulomatös inflamation, 200x B
   
Imusolmuke
   
Iho
   

Epiteloidceller och jätteceller

Monocyterna fungerar som stamceller för en del av de celler, som är kopplade till inflamnationer. Epiteloidcellerna är förändrade makrofager, vilkas fagocyterande förmåga har miskat. Dessa celler har en viss förmåga till sekretion. Epiteloidceller påträffas om organismen drabbats av svårlösliga antigener.

Jätteceller är också förändrade makrofager. Det är fråga om flerkärniga celler.
Alla jätteceller är emellertid inte förändrade makrofager. I tumörer påträffas ibland jätteceller.
Jätteceller kan indelas i två huvudtyper:
1. Langerhans jätteceller
2. Främmandekroppsjätteceller

Langerhans jätteceller förekommer främst i samband med tuberkulos. Det är fråga om flerkärniga celler, med kärnorna radade i en prydlig ring längs cellens periferi eller utkant.

Främmandekroppsjätteceller förekommer i samband med inflammationer, som orsakas av främmande kroppar, t. ex. suturmaterial, kolesterol, gruspartiklar. Också denna typ av jättecell har många kärnor men de ligger oregelbundet spridda i cellen.