not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, översikt
   
sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, 40x
   
sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, 100x A
   
sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, B, 100x
   
sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, 200x
   
sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, 400x
   
sivusto123
Paksusuoli
   

Adenocarcinom i tjocktarm

De tubulära körtlarna varierar i storlek och form dvs de är oregelbunda. Cellerna i körtelepitelet samt deras kärnor varierar i form och storlek. Kärnorna är ofta hyperkromatiska och stora. Dessutom förekommer rikligt med mitoser. Körtelepitelet avger slem.
200x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback