not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, översikt
   
sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, 40x
   
sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, 100x A
   
sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, B, 100x
   
sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, 200x
   
sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, 400x
   
sivusto123
Paksusuoli
   

Adenocarcinom i tjocktarm, B

Provet visar stora områden med invasiv, atypisk körtelvävnad (röda cirklar), som sträcker sig ända till muskelskiktet. De tubulära körtlarna varierar i storlek och form dvs de är oregelbunda. Cellerna i körtelepitelet samt deras kärnor varierar i form och storlek. Kärnorna är ofta hyperkromatiska och stora. Körtelepitelet avger slem, som kan färgas med specialfärgningar (se histologi, mikroteknik, färgningsmetoder). 
100x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback