not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, översikt
   
sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, 40x
   
sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, 100x A
   
sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, B, 100x
   
sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, 200x
   
sivusto123
Adenocarcinom i tjocktarm, 400x
   
sivusto123
Paksusuoli
   

Adenocarcinom i tjocktarm, A

Tjocktarmsvägg.
Provet visar stora områden med invasiv, atypisk körtelvävnad (röd cirkel), som sträcker sig ända till muskelskiktet. De tubulära körtlarna varierar i storlek och form dvs de är oregelbunda. Cellerna i körtelepitelet samt deras kärnor varierar i form och storlek. Kärnorna är ofta hyperkromatiska och stora. En del av körtelcellerna är nekrotiska (pilar). Inflammatoriska celler förekommer runt cellerna i adenocarcinomet.
100x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback