fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Etusivu polku Ihmisyksilön kehitysbiologia polku Sukusolujen muodostuminen
taso 1

Sukusolujen muodostuminen

Hedelmöityksessä tarvittavia, perimänsä suvullisessa eli meioottisessa jakautumisessa puolittaneita sukusoluja (siittiö ja munasolu) kutsutaan gameeteiksi. Vastaavasti niiden muodostumista kutsutaan gametogeneesiksi. Miehen siittiöiden kehittymisestä käytetään termiä spermatogeneesi, ja naisten munasolujen kehittymisestä termiä oogeneesi. Gametogeneesi jaetaan tavallisesti neljään vaiheeseen, joita ovat:

1. alkuitusolujen vaellus muodostumassa oleviin sukupuolirauhasiin (kuvassa sukupuolirauhasharjanne noin 5 viikkoa vanhalla alkiolla)
2. itusolujen määrän lisääntyminen mitoosin avulla vaelluksen aikana sekä alkuitusolujen saavuttua sukupuoliharjanteelle)
3. kromosomiston puolittaminen meioottisen jakautumisen avulla
4. munasolujen ja siittiöiden rakenteellinen ja toiminnallinen kypsyminen.

Gametogeneesin ensimmäinen vaihe on identtinen miehillä ja naisilla, kun taas kolmessa muussa vaiheessa on eroja sukupuolten kesken.


 
 
Saavutettavuusseloste