fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 1

Solun jakautuminen

Solujen jakautuminen on etenkin yksilön kehityksen ja kasvun välttämätöntä. Solun jakautuminen voi tapahtua suvuttomasti mitoosilla, jolloin solun jakautumisen tuloksena on kaksi identtistä solua. Meioosi on suvullinen jakaantuminen, jossa tapahtuu kaksi peräkkäistä jakaantumista siten, että tytärsoluissa on jakaantumisen jälkeen puolittunut eli haploidinen perintöaines.

 
 
Saavutettavuusseloste