not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Urinblåsa, 1
   
sivusto123
Urinblåsa, 2
   

Urinblåsa, virtsarakko, urinary bladder

Urinblåsa från svin. H&E

M = mucosa
L = tjockt lager av glatta muskler, som fortsätter ända ut till den yttre bindvävskapseln.
S = bindväv i lamina propria
E = övergångsepitel
v = blodkärl

 
 
Accessibility Feedback