not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Urinblåsa, 1
   
sivusto123
Urinblåsa, 2
   

Urinblåsa, virtsarako, urinary bladderÖversikt av urinblåsa. H&E.

Ep = övergångsepitel
b = bindväv; närmast epitelet = lamina propria; ytter om muskelskiktet = tunica adventitia
M = tre lager av glatta muskler

 
 
Accessibility Feedback