not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
not available
   
sivusto123
Binjurebark, 1
   
sivusto123
Binjurebark, 2
   
sivusto123
Binjurebark, 3
   

Binjure, lisämunuainen, adrenal gland, glandulae suprarenalis


Zona fasciculata i binjure från människa. H&E.

Zona fasciculata är den bredaste zonen i binjurebarken. Cellerna ligger parvis ordnade i strängar (fascikler), som går radiärt in mot binjurens centrala delar. Cellerna är stora och polygonala och har en centralt belägen kärna. Cellerna i zona fasciculatas yttre delar innehåller många lipiddroppar. Vid preparatframställning löses lipiderna bort och cellernas cytoplasma får ett vakuoliserat utseende. De kallas därför ofta spongiocyter.
s = tunnväggiga venösa sinusoider där blodet flyter inåt mot binjurens centrala delar. Hormonerna frigörs till dessa sinusoider.

 
 
Accessibility Feedback