not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Gulekropp

Gulekropp från katt. H&E. x 400

I gulekroppen finns stora granulosa-luteinceller (G) och små theca-luteinceller (T).
Granulosacellerna härstammar från membrana granulosa och innehåller det gula pigmentet lutein. De producerar progesteron = gulekroppshormon. Theca-luteincellerna härstammar från theca interna och de producerar estrogen. (Sami Purmonen, TaY)

G = granulosa-luteincell
T = theca-luteincell

 

 
 
Accessibility Feedback