fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Retrovirus och cancer
   
sivusto123
DNA-virus och cancer
   

Virus och cancer

Uppkomsten av en tumör eller cancer är en komplicerad och mångskiftande process. Det första och viktigaste som sker är den s.k. transformation. Vid transformationen integreras virusgenom helt eller delvis med cellens kromatin men kan vanligen inte replikeras. Både DNA-virus och RNA-virus kan transformera celler. RNA-virusen måste emellertid ha en DNA-fas i sin replikationscykel. Detta innebär att endast retrovirusen (dock inte alla), som är RNA-virus, förmår åstadkomma en transformation. 

 

 

 
 
Accessibility Feedback