fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Patogenes

Ett djurvirus påverkar sitt offer på två olika sätt:

1. genom direkta patologiska förändringar i organismen
2. via organismens eget immunförsvar.

De patologiska förändringar som virus åstadkommer är av tre olika slag:
1. cellförändringar som en följd av replikationen
2. aktivering eller suppression av immunförsvaret

3. genetiska transformationer, som har med cancerframkallande virus att göra.

 

Ett virus åstadkommer vissa typiska förändringar i cellernas morfologi. Detta blir tydligt då t.ex. vanligen platta och fastsittande celler förvandlas till runda celler som lossnar. De infekterade cellerna kan fusionera med varandra och bilda stora syncytier. Detta sker ofta vid infektion av mantelvirus och beror på att virala membranproteiner expresseras på cellernas yta. Som en följd av virusinfektioner kan även förändringar i cellmembranens permeabilitet inträffa. Därvid ökar t.ex. genomströmningen av Na-joner.  

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback