fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Virus och cancer

Transformationens följder förmedlas via cellens onkogener. I en normal (frisk) cell fungerar onkogenernas proteinprodukter bl. a. som receptorer för tillväxtfaktorer, vid signalering (proteinkinaser) samt vid reglering av cellcykeln och transkriptionen. Transformationen leder till att onkogenerna aktiveras antigen genom strukturella förändringar eller som en följd av störningar i deras normala expression. 


Tranformerade celler uppvisar vanligvis en eller flera fenotypiska förändringar. En typisk förändrad egenskap är att kontakt-inhibitionen försvinner. Vidare kan behovet av tillväxtfaktorer minska och cellerna kan börja växa på halvfast underlag eller helt löst, utan underlag. En transformation leder ofta till att cellen förmår bilda cancersvulster i försöksdjur (s.k. neoplastisk transformation). En transformation behöver inte automatiskt leda till att cancer uppkommer. 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback