not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

DNA-virus och cancer

I motsats till retrovirus så förekommer inte onkogenerna i de cancerframkallande DNA-virusen som homologer i cellerna. Helt allmänt har DNA-virusens onkogener mer begränsade funktioner än retrovirusens och deras transformerade inverkan riktar sig främst mot att förstöra regleringen av cellcykeln.

 

Största delen av DNA-virusens onkoproteiner är sådana som deltar i regleringen av DNA-replikationen i kärnan, såsom adenovirus E1A + E1B, Simian virus 40 T-antigen samt papillomavirus E5-, E6, och E7-proteiner. Dessa proteiner binder till proteiner (bl.a. p53 och Rb), som reglerar celldelningen negativt och förhindrar därmed deras normala funktion.

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback