fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikrober polku Virus polku Virusliknande partiklar
klass 1

Virusliknande partiklar

Med begreppet virusliknande partiklar avses patogena organismer, som inte räknas till virus men som liknar dem. Hit hör satelliter, viroider och prioner.

 

Satelliter är små RNA-molekyler (500-2000 nt), vilkas förökning är beroende av "helpervirus" replikation. Satellit-RNA, som är består av enkelsträngat RNA, kallas också viroider.

Viroider
är små (200-400 nt), cirkulära RNA-molekyler, som har en stavliknande sekundärstruktur. De saknar kapsid och lipidmantel och kodande proteiner. Viroider förorsakar vissa växtsjukdomar.

Prioner är infektiva agenser, som troligen består enbart av proteiner. De förorsakar vissa degenerativa nervsjukdomar både i människor och djur. 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback