fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Cancer
   

Virus och cancer

Man delar in de cancerframkallande virusen i två typer med ledning av vilken nukleinsyra de innehåller:
1. DNA-tumörvirus
2. RNA-tumörvirus

Till DNA-virus hör bl.a. polyomavirus, simian virus 40 (SV40), adenovirus och herpesliknande virus.

Till RNA-virus hör retrovirusen.

Virus förmåga att framkalla cancer är en följd av att deras förnåga att störa cellernas normala tillväxtreglering.

 

Trots att man känner till att virus framkallar cancer har man endast i ett fåtal fall kunnat påvisa ett direkt samband mellan virus och cancer hos människa. En virusinfektion ökar risken för att insjukna i cancer men leder inte omedelbart till cancer. Ett exempel på detta är papillomavirus (HPV), som ökar risken för att insjukna i livmoderhalscancer. När det gäller vissa andra virus har man funnit samband med cancer.
Detta gäller bl.a.: 
1. hepatit B-virus, som leder till levercancer
2. Epstein barr-virus som leder till Burkitts lymfom
3. herpesvirus HHV-8, som leder till Kaposis sarkom. 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback