fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikrober polku Virus polku Virus struktur
klass 1

Virus struktur

De enklaste virusen består av ett genom och ett omgivande proteinskal eller kapsid. Hos vissa virus omges kapsiden av yttre hölje (mantel) bestående av ett lipidmembran med insänkta proteiner.

Kapsid 

 

Kapsiden (eng. capsid, coat, shell) består av enskilda proteinmolekyler, som arrangerats runt nukleinsyran. Kapsiden kan vara stavformad eller rund. De stavformade virusen är helikala (spiralvridna) till sin symmetri, de runda är ikosahedrala (eikosi gr. = tjugo + edra gr. = stol). I de flesta virus byggs kapsiden upp av ett fåtal olika strukturproteiner, som arrangeras till större helheter. Dessa morfologiska helheter kallas kapsomerer (eng. capsomere). Virus genom och det omgivande proteinskalet bildar en s.k. nukleokapsid.

Nukleinsyra  

Virus nukleinsyra består av antingen DNA eller RNA. Den kan vara enkel- eller dubbelsträngad, lineär eller cirkulär. RNA virus genom kan dessutom vara segmenterat i ett flertal olika molekyler. Virus genom är betydligt mindre än genomet i eukaryota celler eller bakterier. Antalet gener i virus varierar.

Virus enzymer    

Vissa virus innehåller enzymer, som deltar i infektionsprocessen. Virus kan innehålla ett eget nukleinsyrapolymeras, som är aktivt vid transkriptionen (RNA virus). Retrovirus innehåller reverstranskriptaser, som behövs när de kopierar sitt RNA-genom till en DNA-form. Virus egna enzymer kan också fungera vid inträngningsfasen eller vid frigöringsfasen (t.ex. neuraminidaser, bakteriofagernas lysozymer). 

Mantel  

Hos vissa virus omges nukleokapsiden av ett dubbelmembran som består av lipider. Denna mantel härstammar från värdcellen. Insänkta i manteln finns proteiner, som kodats av viruset. Ofta är det fråga om glukoproteiner, som är av betydelse vid indentifikationen av värdcellen och i början av en infektion.
Den schematiska bilden av ett virus visar: Huvud; Svans; Kapsid; DNA eller RNA; Krage; kärna; skydd; bottenskiva; fibrer


 

 

 

 
 
Accessibility Feedback