not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Skyddsglasögon och masker
   
sivusto123
Mask av plexiglas
   
sivusto123
Släckningsutrustning
   
sivusto123
Ögondusch
   

Arbetsskydd

I laboratorier bör man använda arbetsrockar, som skyddar de egna kläderna och huden för t.ex. syror, baser eller färger. I samband med genteknologiskt arbete och när man arbetar med isotoper är arbetsrock obligatorisk. Beroende på arbetets art är skyddsrocken till för att skydda arbetaren eller materialet han arbetar med. Man skall också använda särskilda skor i laboratorier. I sterila utrymmen och växthus används ofta engångsskydd på skorna. Ofta används hälsosandaler i laboratorier. De blir inte för varma och de är tillräckligt stabila. När man väljer arbetsskor bör man tänka på att det skall gå snabbt att stiga ur dem ifall något farligt skulle stritta på dem.

Engångsplasthandskar skyddar händerna och materialet man arbetar med. Fett, mikrober och nukleaser lossnar från händerna. Detta kan ställa till stora besvär när man arbetar med cellodlingar eller med nukleinsyror såsom DNA eller RNA. 

 
 
Accessibility Feedback