fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Olika cellodlingssubstrat
   
sivusto123
Bilder av bakterieodlingar
   
sivusto123
Primära cellodlingar, bilder
   
sivusto123
Cellodlingsskåp
   

Cellodling

Med cellodlingsteknik kan man studera celler och deras funktioner under noggrant kontrollerade förhållanden. Olika djur-, växt- och bakterieceller kan odlas in vitro i laboratorier. För att växa i cellkulturer behöver cellerna kontrollerade yttre betingelser vad det gäller näringsämnen, temperatur och pH-värden. 

Celler kan odlas i suspension eller på fast underlag. I suspension är det möjligt att odla celler i stora kvantiteter. Många djurceller kan emellertid inte odlas i suspension. Dessa celler måste odlas på täckglas eller plastytor i flaskor eller skålar med näringslösning. I dem bildar cellerna ett s.k. monolayer dvs ett enskiktat lager av celler.

Bakterier kan odlas i suspension eller på ytan av ett halvfast medium. Det halvfasta mediet är kolhydratrikt och består av agar med tillsats av näringsämnen. Den specifika bakterien inokuleras i odlingsskålen. De enskilda bakterierna bildar kolonier i skålen. 


 

 
 
Accessibility Feedback