fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Forskning polku Molekylärbiologiska metoder
klass 1

Molekylärbiologiska metoder

Inom molekylärbiologin använder man naturligtvis molekylärbiologiska metoder. Vetenskapsområdet är på sätt och vis en korsning mellan biokemi, genetik och cellbiologi. Med molekylärbiologiska metoder undersöks främst DNA och RNA samt proteinsyntesen.

Rekombinant-DNA-tekniken utgör en viktig molekylärbiologisk metodik. Med denna metod producerar man DNA-molekyler, som har nukleotidsekvenser från mer en en källa. Rekombinant-DNA-teknik används bl.a. i samband med kloning dvs då man vill isolera en viss DNA-sekvens och mångfaldiga den i ett levande system.

Molekylärbiologisk teknik används även inom bioinformatik. Med hjälp av datoriserade program kan man bygga upp tredimensionella modeller av okända DNA-sekvenser eller jämföra olkända sekvenser med kända sådana.

 

 
 
Accessibility Feedback