fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Forskning polku Biokemiska metoder
klass 1

Biokemiska metoder

Det finns många olika biokemiska metoder med vilka man kan undersöka cellens funktioner på molekylär nivå. Utgångspunkten är alltid finfördelning av cellerna och vävnaderna och därefter isolering av de olika komponenterna.

 

Vävnaderna finfördelas till enskilda celltyper varefter man med olika homogeniserings- , fraktionerings- och centrifugeringsmetoder kan isolera enskilda cellorganeller och makromolekyler.  

 

Med kromatografiska metoder skiljer man åt molekyler på grund av deras molekylvikt, grad av hydrofobi, ladding eller affinitet. Med elektrofores är det möjligt att i ett elektriskt fält särskilja molekyler enligt storlek och/eller laddning.

 

Med spektrofotometriska metoder identifierar man molekyler och bestämmer halten av dem i olika prov. 

 

 

 
 
Accessibility Feedback