not available se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

Skyddsglasögon och masker

Skyddsglasögon skyddar ögonen om något skulle stritta. I vissa laboratorier hör skyddsglasögon till den obligatoriska skyddsutrustningen. Olika laboratorier har olika skyddskrav. Vid arbete med kokande vätskor, såsom flytande kväve, krävs skyddsglasögon. Flytande kväve är flytande vid -196oC och kokar vid högre temperaturer. Flytande kväve används vid snabb nedkylning och för att förvara provbitar under långa tider. Man bör också skydda ögonen för finkorninga kemikalier, som kan spridas med luften i form av "dammoln". När man handskas med material som dammar är det viktigt att använda en mask som täcker mun och näsa. På så sätt andas man inte in dammet.

 

 
 
Accessibility Feedback