not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Forskning polku Virtuella laboratorier polku Utrymmen och arbetssäkerhet
klass 1

sivusto123
Förvaring av kemikalier
   
sivusto123
Farliga ämnen
   
sivusto123
Dragskåp
   
sivusto123
Arbetsskydd
   

Utrymmen och arbetssäkerhet

Laboratorierna är vanligen klart utmärkta. Det är också viktigt att man får veta vilka arbetsuppgifter, som äger rum i laboratoriet innan man går in i det. Detta gäller i synnerhet cellodlingslaboratorier, djurstallar, isotoplaboratorier och laboratorier för molekylärbiologi. Alla dessa laboratorier kräver att man klär på sig skyddsutrustning.  Skyddsutrustningen är till för din egen del (isotoplaboratorier och radioaktivitet) eller för att skydda själva undersökningsmaterialet (DNA, RNA, cell- och vävnadsodlingar, försöksdjur och växter)

 
 
Accessibility Feedback