not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Ögondusch

Förutom nödduschen bör det finnas en ögondusch ifall någon fått något farligt i ögat.

 
 
Accessibility Feedback