not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Laminarskåp
   

Dragskåp

Lättflyktiga och illaluktande ämnen hanteras i dragskåp. Dragskåp har väggar av glas och dess ventilering är kopplad direkt till uteluften. Luften i dragskåpet blandas inte med inneluften.

På framsidan av dragskåpet finns vanligen en strömbrytare med vilken man kopplar på luftströmmen. Om luftströmmen är påkopplad bör dragskåpets framvägg vara nerdragen såvida man inte arbetar i dragskåpet förstås. När man arbetar i dragskåpet lyfts framväggen just så mycket att arbetet går att utföra. 

Man skall inte blanda dragskåp med laminarskåp, som används i sterila utrymmen vid t.ex. cellodling. Luftströmmen i laminarskåp är arrangerad på sådant sätt att all inkommande luft passerar genom filter. Den utgående luften blåser inte ut på den, som arbetar vid skåpet. På detta sätt hålls arbetsutrymmet så sterilt som möjligt. Meningen är att skydda materialet från människorna som arbetar med det samt från omgivningen.

Bilden visar ett dragskåp. 

 
 
Accessibility Feedback