fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Glykolys
   
sivusto123
Fettsyrornas oxidation
   
sivusto123
Acylglyceroler
   

Syntes av triglycerider och fosfolipider

Syntesen av både triglycerider och fosfolipider startar med omvandlingen av glycerol till  diacylglycerol (= glycerolets fettsyraester, se bild). I eukaryota celler sker bildningen av triacylglyceroler i cytoplasman och fosfolipiderna på sER-membranerna.

Glycerolets fettsyraester bildas utgående från glycerol-3-fosfat och fettsyra-CoA. Glycerol-3-fosfat kan bildas vid glykolysen ur dihydroxiacetonfosfat eller ur glycerol i lever- och njurceller. Fettsyran aktiveras genom att koppla till coenzym A (CoA). Till att börja med fäster två fettsyra-CoA-molekyler vid två fria hydroxylgrupper i glycerol-3-fosfat (vid den tredje hydroxylgruppen finns redan en fosfatgrupp). Det har nu bildats en liten mängd diacylglycerol (fosfatidinsyra) i cellen. Fosfatidinsyran är emellertid ett viktigt mellansteg i syntesen av triacylglyceroler och fosfolipider. Utgående från diacylglycerol syntetiseras triacylglycerol genom att byta ut dess fosfatgrupp till en fettsyra det vill säga den tredje fettsyra-CoA.
Översätt bild: glycerol-3-fosfat; acyl-CoA; fosfatidinsyra; triacylglycerol

 
 
Accessibility Feedback