fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

sivusto123
Fosfolipider
   
sivusto123
Sfingolipider
   
sivusto123
Slätt endoplasmatiskt retikel (sER)
   

Syntes av triglycerider och fosfolipider

Våra biologiska membraner innehåller många olika fosfolipider.
Man delar in dem i två huvudgrupper:
1. glycerofosfolipider (ofta används beteckningen fosfolipider)
2. sfingolipider.
I syntesen av dem ses fyra olika faser:
1 - först syntetiseras en grundstruktur (glycerol eller sfingosin)
2 - sedan adderas fettsyror till grundstrukturen
3 - därefter adderas hydrofila grupper
4 - ibland omformas någon hydrofil grupp eller så byt den ut.

Den hydrofila gruppen fästs vid grundstrukturen med en fosfodiesterbindning och med hjälp av aktiverat cytidinfosfat (CDP) (= nukleotid). På detta sätt bildas t.ex. bakteriernas och jästcellernas fosfatidylglycerol-3-fosfat och fosfatidylserin, som kan vidareutvecklas till fosfatidylglycerol och fosfatidyletanolamin genom omvandling av den hydrofila gruppen.  

Fosfolipider syntetiseras på sER-membranerna och förs därefter till Golgiapparaten. Från Golgiapparaten förs fosfolipiderna vidare till sina slutliga mål (cellmembranen eller någon annan organell). Detta sker med hjälp av transportvesikler. Vissa proteiner i cytoplasmat kan flytta lipider från ett membran till ett annat eller från den ena sidan av ett membran till den andra. På detta sätt uppstår de enskilda cellernas så typiska lipidsammansättningar.

 
 
Accessibility Feedback