fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Acylglyceroler

Acylglycerolerna, som tidigare allmänt kallades glycerider, är neutrala fetter.
Monoacylglycerol har en fettsyra bunden till sin hydroxylgrupp, medan diacylglycerol har två och triacylglycerol har tre fettsyror.

Bilden visar triacylglycerol, som är den vanligaste formen av acylglyceroler.
Mono- och diacylglyceroler förekommer också. Triacylglycerolerna hör till de vanligaste fetterna och de utgör främst energireserv hos eukaryota celler. De lagras i fettceller eller adiopcyter. Vid behov kan triacylglycerol snabbt frigöras ur cellerna.

Vid rumstemperatur är vissa triacylglyceroler fasta, andra är flytande (oljor). Kokning med syror eller alkalier leder till att triacylglycerolerna hydrolyserar. Om man kokar fetter med lut bildas tvål och glycerol. Processen kallas förtvålning.

I vissa acylglyceroler är fettsyrorna likadana och man talar då om t.ex. tripalmitin eller triolein. Fettsyrorna kan också variera. Tabellen visar mängden mättade (S) och omättade (U) fettsyror i råttans triacylglyceroler. 

Typ  Fettsyrans kvalitet  Procent
 Enkla

 

 SSS

 

 0.3 %
 

 

 UUU

 

 61.7 %
 Blandade

 

 SSU

 

 4.1 %
 

 

 SUS

 

1.6 %
 

 

 SUU

 

19.5 %
 

 

 USU

 

12.8 %

 
 
Accessibility Feedback