fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Replikationen av DNA
   
sivusto123
Det semikonservativa DNA:et
   

Replikationen

Vid replikationen medverkar DNA-polymeraser.
Först öppnas DNA-dubbelspiralen. Därefter börjar en rad DNA-polymeraser foga till DNA-nukleotider. Replikationen löper åt bägge hållen i s.k. replikationsbubblor (replication bubbles). Varje kromosom har många replikationsbubblor samtidigt. I den ena strängen, "leading strand", sker replikationen kontuerligt. Den andra strängen, "lagging strand", syntetiseras i s.k. Okazaki-fragment.
Översätt bild: Semikonservativ replikation; Leading strand; Okazaki-fragment; Replikations- bubbla. 

 
 
Accessibility Feedback