fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
SDS-PAGE metoden (bilder)
   
sivusto123
Proteinblott (bilder)
   

SDS-PAGE av proteiner

Inom proteinkemin används ofta natriumdodekylsulfatpolyakrylamidgelelektrofores(engl. sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis, SDS-PAGE). Med DSD-PAGE kan man separera proteiner enligt storlek och fastställa deras molekylvikt. Separeringen sker i en vertikal dubbel slab-gel (polyakrylamid).

 

Före körningen söndras proteinernas konformation genom att tillföra reducerande merkaptoetanol, som bryter proteinernas svavelbryggor, och den anjoniska detergenten natriumdodekylsulfat (engl. sodium dodecyl sulphate, SDS). SDS-molekylens stora negativa laddning täcker proteinernas egen laddning, vilket leder till att de rör sig i gelen enligt molekylvikt.

 

Efter körningen lokaliseras banden genom att färga gelen med färger som binder till proteiner (t.ex. Coomasie blue) eller silverfärger. Banden kan överföras till nitrocellulosapapper (Western blot), ifall man vill använda antikroppar för lokaliseringen. För att få reda på ett okänt proteins molekylvikt görs jämförelser med kända proteiner (s.k. molekyviktsstandarder) i samma körning. 

 
 
Accessibility Feedback