not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Proteinblott (bilder)

Vid blottingen körs proteinerna vertikalt från gelen över på ett nitrocellulosapapper, där proteinerna senare kan identifieras med hjälp av antikroppar.
Bilden nedan visar ett exempel på en s.k. halvtorr blott. Apparaten laddas i föjlande ordning (nerifrån uppåt):
1. filtrerpapper (t)
2. nitrocellulosahinna
3. gel
4. filtrerpapper (t)
blottaus
Blotting förbereds. a) filtrerpapper, b) nitrocellulosapapper med gel. 
blottaus käynnissä
Blotting på gång. Proteinerna körs mot bordet: lock (-), botten (+).

 
 
Accessibility Feedback