fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Spektrofotometer
   

Spektrofotometri

En spektrofotometer är ett optiskt mätinstrument, som används för att identifiera olika ämnen, deras renhet och halt i lösningar. Spektrofotometrin bygger på Lambert-Beers lag, som beskriver ljusets absorptionsförmåga. Vanligen mäts absortionen av synligt eller UV-ljus vid olika våglängder. Det finns också specialformer av spektrofotometri, som använder fluorescerande ljus eller infrarött ljus.

Huvudkomponenterna i en spektrofotometer är en ljuskälla (glödlampa för synligt ljus, vätelampa för UV-ljus), ett provrum, en monokromator och en förstärkare. Mätningen sker i kyvetter av plast, borsilikatglas eller kvarts beroende på inom vilket spektralområde man arbetar.

 

De flesta biologiska föreningar absorberar UV-ljus eller reagerar med vissa kemikalier på sådant sätt att reaktionsprodukten absorberar synligt ljus. Inom biologin används spektrofotometrar för att bestämma bl.a. proteiner och nukleinsyror samt halten av dem i lösningar. 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback