fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Elektrofores

När man vill separera laddade molekyler, såsom aminosyror, proteiner och nukleinsyror från varandra används elektroforetiska metoder. Vid elektrofores vandrar de positivt laddade partiklarna (katjonerna) mot den negativa polen eller katoden medan de negativt laddade partiklarna (anjonerna) rör sig mot den positiva polen eller anoden. Elektrofores kan köras både horisontellt och vertikalt.

Elektrofores kan utföras på olika stödmaterial t.ex. stärkelse och geler av polyakrylamid, acetatremsor eller filtrerpapper. Gelen kan gjutas som en skiva  (engl. slab gel), in i ett glas- eller plaströr (disc gel) eller i en kapillär. Gelen kan vara helt homogen eller en gradientgel, där gradienten bildas av halten akrylamid eller dess pH. Med en gradientgel når man vanligen bättre resultat dvs upplösningsgraden är högre. Elektroforesen utförs i en buffertlösning, genom vilken elektrisk ström leds. Molekylerna vandrar med olika hastighet i det elektriska fältet beroende på deras laddning, storlek och form samt lösningens jonstyrka, temperatur, pH, viskositet och gelens porstorlek. När elektroforesen kört färdigt lokaliseras banden med olika färgningsmetoder. Man kan också kvantifiera banden samt isolera och vidareanalysera dem.

 

 

 
 
Accessibility Feedback