fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Bakteriernas genom

Prokaryoternas kromosom är vanligtvis en kovalent sluten cirkulär DNA-molekyl. Kromosomen är inte innesluten i en kärna såsom eukaryoternas kromosomer utan bildar en stor dubbelsträngad molekyl, som är packad i den s.k. nukleoiden. Nukleoiden syns i elektronmikroskop. Prokaryoternas genom är vanligen haploit och det är betydligt mindre än eukaryoternas genom. Genomet i Escherichia coli omfattar 4 600 kilobaser och har 4300 gener.

 

De flesta prokaryoter har endast en enda kromosom. Vid sidan av denna förekommer extrakromosomalt DNA, som bildar mindre genetiska element, s.k. plasmider. Det kromosomala DNAet kodar för cellens livsviktiga proteiner medan de dubbelsträngade cirkulära plasmiderna reglerar de patogena bakteriernas specialegenskaper såsom resistens mot antibiotika och toxinproduktion. På grund av att plasmiderna är skilda från det kromosomala genomet så replikeras de självständigt. Plasmider kan också överföras från en bakterie till en annan, vilket kan leda till antibiotikaresistens hos mottagarcellen.

 

 
 
Accessibility Feedback