fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Patogenes

Virusinfektioner ger ofta upphov till inklusionskroppar inne i cellen. Viruspartiklarna anlagras i dessa kroppar. Virus, som görl att cellen faller sönder (dvs genomgår lysis),  bildar ofta inklusionskroppar. Herpes- och rabiesvirus hör till denna grupp. Innan den virusinfekterade cellen faller sönder har dess syntes av makromolekyler upphört. Detta sker redan i början av infektionen. Cell-lysis är typiskt endast för vissa virustyper och tidsmässigt sker det i slutet av infektionscykeln, då de nya viruspartiklarna skall frigöras från cellen. Virusinfektioner kan också leda till celldöd via apoptos.  

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback