fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Patogenes

Vissa virus infekterar immunsystemets celler. Hit hör herpes- och retrovirus. Infektionen leder vanligen till att immunsystemet försvagas eller förändras oberoende av vilka direkta cellskador virusinfektionen ger.


Symtomen vid en herpesinfektion (t.ex. förändringar i cellernas delningsaktivitet, tumörer, funtionella förändringar) varierar mycket beroende på virustypen. Retrovirus ger ofta upphov till tumörer. HIV, som är ett retrovirus, ger inte upphov till tumörer utan påverkar immunsystemets funtioner på många olika sätt. Därför är AIDS:s patogenes mycket mångformig. 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback