fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Aktinets organisation

Aktin är det vanligaste proteinet i eukaryota celler och utgör cirka 5 % av cellens totala proteininnehåll.
Aktin organiseras på många olika sätt i cellen. Bilden visar några strukturer, som aktin kan bilda. Cellen rör sig framåt med hjälp av lamellipoden. Här finns också myosinfilament. 
Översätt bild: Stressfilament; Lamellipod; Filopod; Kontraktilt filamentknippe; gelliknande nätstruktur; Enkelriktat filamentknippe

 
 
Accessibility Feedback