fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM-bild av mikrofilament
   

Mikrofilament

Aktinmolekylerna (alfa-aktin; beta-aktin och gamma-aktin) förekommer i två former:
G = globulär
F = fibrillär.
Mikrofilamenten  bildas genom polymerisation och depolymerisation. Aktinmolekylerna bildar en helixstruktur (se bild).

G-aktin-molekylen är en globulär monomer, som vid polymeriseringen övergår till fibrillär F-form.

Aktin-molekylerna är ofta sammanlänkade till ett tredimensionellt nätverk genom olika aktinbindande proteiner. Med hjälp av aktinfilamentet bibehålls cellens form trots yttre störningar.

Aktinfilament kan förmedla rörelser. Det bästa exemplet på detta är musklernas rörelser, som beror på att aktin och myosin glider in mellan varandra. Muskelrörelsen kräver energi från ATP och kalcium-joner.

Bakterier bildar ett MreB-protein, som kan polymeriseras till aktinliknande filament. Dessa fillament skiljer sig från vanligt aktin genom att de inte bildar en helixstruktur.
Översätt bild. Aktin; -ände; +ände

 
 
Accessibility Feedback