fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Tvådimensionell PAGE (bilder)
   

Tvådimensionell PAGE

Med tvådimensionell PAGE (engl. two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis, 2D-PAGE) avser man en analys i vilken man först gör en isoelektrisk fokusering av ett prov i en gel och därefter körs SDS-PAGE på samma prov, vinkelrätt mot den förra körningen. Metoden har högre upplösningsförmåga än den enkla gelelektroforesen och med den kan man separera mycket stora mängder olika proteiner samtidigt.

 

Med isolektrisk fokuseringen separeras proteinerna enligt deras isolelektriska punkter. Körningen görs i en tunn kapillär med en gjuten gel med en pH gradient. När proteinerna hamnar i gradientens elektriska fält rör de sig enligt laddning mot anod eller katod. När de närmar sig sig egen isoelektriska punkt, där deras laddning = 0, stannar de upp. 

 

Efter detta körs en SDS-PAGE körning i vinkelrätt riktning mot den förra körningen. Nu separeras proteinerna enligt molekylvikt. Proteinbanden lokaliseras genom färgning (proteinfärgning och Western blot) och analyseras vidare.

2D-PAGE

Bilden visar tvådimensionell SDS-PAGE körning. På den torkade gelen syns proteinkomplex som separerats i både horisontell (grön pil) och vertikal (blå pil) riktning.

 
 
Accessibility Feedback